זהבי יעוץ - יעוץ לעובדי מערכת החינוך והמגזר הציבורי
למורים לגננות ליועצים חינוכיים למפקחים למנהלים לוועדים
 
     
     
   
     

 

            יעוץ לקראת פרישה רגילה או מוקדמת והמשך עבודה             בקשת חופשה ללא תשלום? אתה יודע מה המשמעות?
יעוץ לקראת פרישה מתייחס לכדאיות הפרישה במונחים כלכליים מתוך ראיה של הזכויות הפנסיוניות, מענקי פרישה, אפשרויות תעסוקה חלופית והזכויות בביטוח הלאומי.   לקריאה נוספת >>> חופשה ללא תשלום היא דרך מקובלת לקחת פסק זמן מהעבודה לתקופה מסוימת תוך שמירה על האפשרות לחזור למקום העבודה בחלוף החופשה. עכשווית ועתידית כבדת משקל...    לקריאה נוספת >>>
            פגיעה בהריון או לאחריו. מהן זכויותיך?             יעוץ בנושאי שנת שבתון וקרן ההשתלמות
הריון הוא מטבע הדברים אחד השינויים המחייב הערכות תעסוקתית. זהו גם מצב שבו יש נטיה של מעסיקים לפגוע בעובדת. הנושאים החשובים הם פיטורין, הארכת חופשת לידה ושמירת הריון   לקריאה נוספת >>> למורים יש זכות לצבור זכויות בקרן השתלמות מרגע שהם מצטרפים למעגל העבודה כעובדים בתקן בהיקף משרה של משליש משרה ומעלה. זכויות אלה הן חלק מהסכם העבודה הקיבוצי...    לקריאה נוספת >>>
            בדיקה רגילה של רכיבי שכר וזכויות             קודמת או חלילה חלית או פוטרת?
משרד זהבי יעוץ מציע בדיקה מקיפה של זכויות השכר וההטבות הסוציאליות: קופות גמל, קרנות השתלמות ופנסיה. ההצעה היא למורים בודדים, לוועדי מורים, לקיבוצים ולמעסיקים.    לקריאה נוספת >>> כל אלה הם אירועים שהם נקודות מפנה בקריירה שלך. קבלת יעוץ היא צעד קריטי בנקודות אלה. כל עובד שנמצא בנקודת מפנה כזו צריך לעצור ולבדוק היטב מהן זכויותיו הכלכליות במצב שנוצר.   לקריאה נוספת >>>
            חוות דעת מומחה - זכויות, תאונות, מחלה, גירושין ותביעות             דרוג עובדי הוראה , חוזה אישי. מה מגיע לך?
מורה או כל עובד אחר על פי דרוג עובדי הוראה יכול להימצא במצב שהוא צריך לתבוע את זכויותיו המגיעות לו בבית משפט. דוגמאות לכך יכולות להיות תביעות נזיקין נגד חברות ביטוח אחרי...    לקריאה נוספת >>> המושג דרוג עובדי הוראה חל על כלל המורים אך מכיל גם עובדים שאינם מורים. בכלל זה קב"סים (קציני ביקור סדיר) מנהלי מחלקות ואגפי חינוך, מנהלי מרכזי פסגה וסגניהם, ספרנים, רכזי......    לקריאה נוספת >>>
 
     
 
     
     
  ע. א. יעוץ והדרכה בע"מ, טלפון 09-9542108, רח' צבעוני 6 הרצליה 46416
office@zahavi-yeutz.com :דוא"ל