הרצאה לחדר מורים

הרצאה לחדר מורים

הרצאה לחדר המורים משתנה בהתאם לאופיו של חדר המורים ומתאימה את עצמה לצרכים הספציפיים.

לעיתים מבקש חדר המורים הרצאה בנושא השלכות המעבר לרפורמה אופק חדש או עוז לתמורה.
לעתים עומד בית הספר בפני סגירה, צמצום, שינוי מבנה (למשל מתלת שנתי לשש שנתי) או שינוי בעלות.
כל שינוי כזה מחייב הערכות של המורים בנושאים כמו פרישה, פיצויים, פיצויים מוגדלים, מעבר מבעלות לבעלות, שינוי אפשרי של קרן הפנסיה וכדומה.
במסגרת שינויים מהסוג הזה יש להתייחס לאפשרויות ולדרכים לקיום משא ומתן וייעוץ בתחום של הסכם ההעברה.
בהרצאה מסוג זה ניתן מקום ניקר לדיון וקבלת מענה לשאלות והכוונה לקבלת החלטות.