לוח מחירים

מחירון מפורט - זהבי ייעוץ

מחיר הפגישה- לפגישה הנמשכת כשעתיים*

מחיר יעוץ כולל בדיקה מקיפה של זכויות, למי שיש לו ותק של עד 6 שנים 700 ₪
מחיר יעוץ כולל בדיקה מקיפה של זכויות, למי שיש לו ותק של מעל 6 שנים וללא חישוב מפורט של גמלה 1400 ₪
(מחיר יעוץ לקראת פרישה או לאחר פרישה (כולל בדיקה מקיפה של זכויות, יעוץ פנסיוני וחישוב מדויק במידת האפשר, של שיעור גמלה 1750 ₪
מחיר יעוץ לקראת פרישה על בסיס רפואי (כולל הדרכה לוועדה רפואית, בדיקה מקיפה של זכויות, יעוץ פנסיוני וחישוב מדויק של שיעור גמלה) למי שמתכנן או עומד על סף פרישה 2000 ₪

מחיר שירותים אחרים

מחיר יעוץ באמצעות דו”אל או יעוץ טלפוני קצר בהמשך לפגישה (ללקוחות קיימים שכבר היו ביעוץ, בחלוף מעל שנה מיום הפגישה)  250 ₪
מחיר יעוץ חוזר לצורך חישוב סופי לאחר עדכונים למי שפרש אחרי יותר משנה מיום הפגישה הראשונה  300 ₪
מחיר לפגישה נוספת – תעריף שעתי  700 ₪
מחיר לפגישה עם וועד או עם מנהל מוסד חינוכי או עם מנהל כוח אדם 1750 ₪
מחיר יעוץ לבעלויות, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש – תעריף שעתי  600 ₪
מחיר יעוץ בקיבוצים או בבתי ספר (התנאי ליום עבודה מחוץ למשרד הוא מינימום 5 לקוחות חדשים, ברצף באותו מקום) – לפי מחיר מחירון לכל אחד מהלקוחות. הקיבוץ מתחייב להשלים לעלות של מינימום 5,000 ש״ח ליום עבודה  5,000 ₪ 
מחיר הרצאה לחדר מורים, להרצאה הנמשכת כשלוש שעות  4,000 ₪
מחיר חוות דעת מומחה להגשה לבית משפט – (חישוב ערך זכויות סוציאליות, אבדן הכנסה, אבדן הכנסה עתידי, הפסד זכויות פנסיוניות וזכויות סוציאליות אחרות, לצורך הגשה לתביעות בבית דין לעבודה או בתביעות נזיקין וגירושין)***  7,500 ₪
תוספת עבור חישוב בערכי היוון  600 ₪


התשלום הוא במזומן, בצ’ק, או בכרטיסי אשראי
כל המחירים כוללים מע”מ

 

 השרות כולל פגישה הנמשכת כשעתיים. לאחר הפגישה קיימת הזכות ליעוץ באמצעות המייל, במהלך השנה הקרובה ללא תשלום נוסף. למקרה של פרישה במהלך אותה שנת  לימודים קיימת הזכות לבדיקה חוזרת, של הגמלה ומענקי הפרישה ללא תשלום נוסף
** מחיר זה כולל הנחה של 20% ממחיר המחירון לכל מורה שיגיע מבי”ס זה במהלך השנה הקרובה לפגישה אישית **
** לא כולל הופעה בבית משפט. הופעה בבית משפט מחייבת בתשלום נוסף לפי שעות, במחיר של פסיקת בית המשפט או לחילופין – 600 ₪ לשעה **