זהבי יעוץ - יעוץ לעובדי מערכת החינוך והמגזר הציבורי
למורים לגננות ליועצים חינוכיים למפקחים למנהלים לוועדים
 
     
     
   
     
     
 

יעוץ לקראת פרישה רגילה או מוקדמת והמשך עבודה

יעוץ לקראת פרישה מתייחס לכדאיות הפרישה במונחים כלכליים מתוך ראיה של הזכויות הפנסיוניות, מענקי פרישה, אפשרויות תעסוקה חלופית והזכויות בביטוח הלאומי.

ליעוץ לקראת פרישה פנים רבות והוא כולל מגוון רחב מאוד של תחומי ידע. מצד אחד מטרת היעוץ היא להציג בפני מקבל היעוץ, תמונה של הזכויות הפנסיוניות שצבר עד לאותו מועד.  הזכויות הפסיוניות העתידיות לוקחות בחשבון גם את התוספת שתתקבל מכל שנת עבודה נוספת עד גיל הפרישה ומכל שנה נוספת מעבר לגיל הפרישה, אם ימשיך לעבוד מעבר לגיל פרישה. במקביל מטרת היעוץ היא לעמוד על כדאיות הפרישה תוך עריכת חישובים של ערכה של כל שנת עבודה במונחים כספיים לעומת שנה בפנסיה. בחישובים נלקחים בחשבון כל רכיבי השכר והתוספות הסוציאליות שהן בחלקן סמויות, לעינו של ה מתבונן הלא מקצועי. במסגרת היעוץ ניתנת הדרכה באשר לזכויות ממקומות עבודה קודמים, האפשרויות לחיבור בין קרנות פנסיה, או להפרדה בין קרנות וקבלה של יותר מפנסיה אחת. כל זאת בכפוף לשיקולי כדאיות  מצד אחד ולהגבלות מצד האוצר על פנסיה מקסימאלית.

יעוץ לקראת פרישה גם לוקח בחשבון אפשרויות לתעסוקה חלופית, בעיות בריאות והאפשרות לפרוש במסלול רפואי ואפשרויות שונות לפרישה מוקדמת.

במהלך היעוץ לפרישה ניתן גם יעוץ באשר להליכים אותם צריך העובד לנקוט על מנת שיאפשרו לו פרישה כאשר מדובר בפרישה מוקדמת. העובד מקבל הנחיות באשר לגופים אליהם עליו לפנות, למסמכים אותם יש למלא ולמכתבים אותם יש לכתוב.

יעוץ לפרישה מתייחס גם למעמדו של גמלאי בעבודה אחרי הפרישה, ולזכויות אותן הוא יכול לקבל וצריך לדרוש.

היעוץ מתייחס גם לכלל הפיצויים, מענקי הפרישה אותם יכול העובד לקבל בעת הפרישה, תוך חישוב המענקים העתידיים ערב הפרישה ובדיקת החישובים הסופיים לאחר הפרישה.

כמו כן קיימת התייחסות לנושא המיסוי על הפנסיה ומענקי הפרישה ולזכויות העובד הפורש בביטוח הלאומי בין אם מדובר בקצבת אבטלה, בקצבת זקנה או נכות.

רק אצלנו תקבלו יעוץ מקצועי מקיף וסבלני. יעוץ שמלווה אתכם מרגע ההתייעצות הראשונית ועד לפרישה הסופית.

הופסקה עבודתך על ידי המעסיק בדרך של פיטורין או באמצעות הצעה מיוחדת לפרישה מוקדמת. מה עליך לדעת?

יחסי עובד מעביד מסתיימים לעיתים בעקבות יוזמה של המעביד להעביר את המורה מתפקידו. לעיתים מדובר בפיטורין ולעיתים מדובר במו"מ שמתנהל בין המעסיק לבין העובד לגבי התנאים בהם יהיה העובד מוכן לפרוש. מו"מ כזה מתנהל בין העובד למעביד כאשר המעביד בוחר לא להיכנס לתהליך המורכב של פיטורין, או כאשר המעביד יודע, שהניסיון לפטר את העובד יכול שלא לשאת תוצאות מבחינתו. במקום שבו קיים איגוד מקצועי קשה בדרך כלל לפטר עובד קבוע.

העובד שפוטר צריך לדעת באילו נסיבות הוא יכול לקבל הגנה פרופסיונאלית או משפטית?. מה יכולים להיות ההישגים של הגנה כזו? לעיתים יש זכויות המוקנות לו על פי חוק כמו תשלום פיצויי פיטורין, תשלום השלמת פיצויי פיטורין, דמי אבטלה וכד'.

עובד שניגש למו"מ מול המעסיק צריך לדעת להאריך את אבדן ההכנסות שלו במונחים של שכר ובמונחים של זכויות סוציאליות כולל הזכויות הפנסיוניות. אנחנו נחשב עבורך בדיוק את אבדן ההכנסה שלך. ונוכל על בסיס זה לערוך חישוב אם הצעת הפרישה שהוגשה לך טובה מבחינה כלכלית.

במקרים שההצעה אינה נראית לעובד, פתוחה לו עדיין הדרך לניהול מאבק על המשך עבודה.

בכל הנושאים האלה כדאי לקבל יעוץ מקצועי גם אם מקבלים הגנה של איגוד מקצועי. על מנת למקסם את ההגנה צריך לדעת איך לפעול כך שהאיגוד המקצועי יעשה את המקסימום בנסיבות שנוצרו. לאיגוד המקצועי כוח שאי אפשר לגייס בלעדיו. לדוגמא תשלום פיצויים על ידי משרד החינוך (שיפוי) יכול להתקבל אך ורק אם האיגוד המקצועי חותם על הבקשה

עובדים רבים רוצים לפרוש מעבודה ולהמשיך לעבוד אצל אותו מעסיק או אצל מעסיק אחר. יש כאלה הפורשים ממקום אחד וממשיכים לעבוד כעובדים מן המניין במקום עבודה נוסף. יש כאלה הרוצים להשלים הכנסה על מנת שלא לפגוע ברמת החיים לה הורגלו בעקבות הפרישה מהעבודה ויש כאלה שפותחים בקריירה שונה לחלוטין. קריירה שונה לחלוטין יכולה להיות קריירה חדשה או קריירה שכבר החלה במקביל במהלך תקופת העבודה.

האוצר מטיל הגבלות על מי שפרשו פרישה מוקדמת. ההגבלות יכולות להיות על המשך ההשתכרות, או כאלה הקשורות בגיל הפורש, או במקום עבודתו אחר הפרישה. חריגה מן המותר מאפשרת לאוצר לעיתים לקצץ חלק מהפנסיה, או במקרים אחרים מחייבת את החזר מענקי פרישה או מהווה פגיעה בזכות לפדיון ימי מחלה. במקרים קיצוניים יכול האוצר להפסיק את ההעסקה או אפילו את הגמלה. יש מקרים בהם להמשך העבודה השלכות על המיסוי של מענקי הפרישה. על מנת שלא להיקלע למצבים מביכים שסיכון כלכלי בצידם יש לדעת מה מותר ומה אסור בטרם מקבלים החלטה היכן וכמה לעבוד אחרי הפרישה. ל עיתים ידיעת הגבלות התעסוקה תגרום לחיית הפרישה למועד מאוחר יותר.

רק יעוץ מקצועי של מי שמכיר את המערכת על כל מורכבותה והיודע גם את המשמעות הכלכלית חישובית של כל מהלך כזה יאפשר לך לקבל החלטה המתאימה לך. ורק אצלנו מתקיימים כל התנאים האלה.

 

 
     
     
  ע. א. יעוץ והדרכה בע"מ, טלפון 09-9542108, רח' צבעוני 6 הרצליה 46416
office@zahavi-yeutz.com :דוא"ל