זהבי יעוץ - יעוץ לעובדי מערכת החינוך והמגזר הציבורי
למורים לגננות ליועצים חינוכיים למפקחים למנהלים לוועדים
 
     
     
   
     
     
 

יעוץ בנושאי שנת שבתון וקרן ההשתלמות

AAלמורים יש זכות לצבור זכויות בקרן השתלמות מרגע שהם מצטרפים למעגל העבודה כעובדים בתקן בהיקף משרה של משליש משרה ומעלה. זכויות אלה הן חלק מהסכם העבודה הקיבוצי ומימושן דורש שיקול דעת והכוונה.

למורים יש זכויות המוקנות להם מתוקף הסכם עבודה קיבוצי בקרן השתלמות. קרן ההשתלמות של המורים מאפשרת למורים יציאה לשבתון או לחילופין בתנאים מסויימים משיכת הכספים. יש מקום לקבל יעוץ באשר לכדאיות יציאה לשבתון, למועד בו כדאי לממש שבתון ובאילו מקרים לא כדאי לעשות כן, יש מקום לקבל יעוץ באשר לניצול שני חצאי שבתון ברציפות או לסרוגין. כמו כן יש מקום לקבל יעוץ באשר לכדאיות משיכת הכספים לצעדים אותם יש לנקוט על מנת לממש את הזכויות הללו. המועד הנכון לקבל יעוץ בתחום זה הוא ערב היציאה לשבתון על מנת לקבל החלטה שקולה ו/או במהלך שנת השבתון על מ נת לוודא שכל הזכויות להן זכאי המורה אכן ממומשות.

מהי הסיבה לקבל יעוץ דווקא ב"שבתון" או בסמוך לקבלת ההחלטה לצאת לשנת שבתון ?

מהם הנושאים אותם יש לבדוק במועד זה?


  יש צורך לבדוק את מענק ההשתלמות החודשי המועבר על ידי הבנק על פי רכיבי שכר והיקף משרה ממוצע.
  יש לבדוק את הכדאיות ואת האפשרות של עבודה נוספת בשנת שבתון.
  יש לבחון כיצד לבחור את ההשתלמויות המתאימות ביותר לצרכים האישיים שלכם בהתאמה לדרישות של המערכת הנגישות למוסד ההשתלמות, מצב משפחתי ותכנון מושכל של תכני הלימוד במהלך שנת ההשתלמות 
  יש לבדוק פתיחת אפשרויות לשינויים במבנה השבתון, כמו שינויי תפקיד, מקצועות הוראה או אפילו הסבה מקצועית.
  יש לבדוק את האפשרויות ליהנות מהחזרי מס.
  יש לבדוק את הדרך למקסם את הניצול המרבי של ההשתתפות בשכר הלימוד במהלך שנת השבתון.
  יש מקום לקבל יעוץ מידי עקב כל שינוי במצב האישי והמשפחתי במהלך שנת שבתון, במקרים כמו מחלה, תאונה או לחילופין הריון ולידה
  יעוץ חשוב גם בכל הנוגע למימוש מלוא זכויותיכם במקום העבודה לאחר שנת השבתון. חשוב לדעת מהן החובות של המעביד בעת החזרה משנת השבתון כמו גם חובותיכם כלפיו.
  ניצול היעוץ לבדיקה מקפת של מימוש זכויותיכם בשנות עבודתכם. כידוע אם לא שולמו לכם כל הכספים המגיעים לכם ניתן לתבוע את החזרתם רק עבור שבע השנים האחרונות.
  אם מגיעים לכם תשלומים רטרואקטיביים שאילו היו משולמים במועד, היתה להם משמעות לגבי מענקי ההשתלמות שמשלמת הקרן, אין להתמהמה. יש להשלים את הבדיקה עד לסוף שנת השבתון. הקרן מסרבת לעדכן תשלומים אחרי תום השבתון.
  היעוץ אמור לחדד ולידע אתכם לגבי תחומי האחריות שלכם בכל הנוגע לקרן בשנת השבתון.
  קיימים נושאים פנסיוניים כבדי משקל החלים בעיקר על אנשים הממשיכים לעבוד בהיקף כלשהו במהלך השבתון ועל אנשים המנצלים שני חצאי שבתון.

  כל אלה ועוד נושאים רבים אחרים ניתנים לבדיקה במהלך שנת השבתון.

  כדאי לנצל שנה עמוסה פחות לצורך התחלה או המשך של ניהול תיק שירות, כזה שלא יכלול טעויות, שלא ניתן יהיה לתקנן בהמשך, ובמיוחד לפני הפרישה לגמלאות.

   

 
     
     
  ע. א. יעוץ והדרכה בע"מ, טלפון 09-9542108, רח' צבעוני 6 הרצליה 46416
office@zahavi-yeutz.com :דוא"ל