זהבי יעוץ - יעוץ לעובדי מערכת החינוך והמגזר הציבורי
למורים לגננות ליועצים חינוכיים למפקחים למנהלים לוועדים
 
     
     
   
     
     
 

דרוג עובדי הוראה , חוזה אישי. מה מגיע לך?

המושג דרוג עובדי הוראה חל על כלל המורים אך מכיל גם עובדים שאינם מורים. בכלל זה קב"סים (קציני ביקור סדיר) מנהלי מחלקות ואגפי חינוך, מנהלי מרכזי פסגה וסגניהם, ספרנים, רכזי מחשוב ברשויות, מטפלים באמנויות, בעלי מקצועות פרה רפואיים, מורים המועסקים על ידי חברות כוח אדם כמו.

לגבי כל מי שאינם מורים יש פרשנויות שונות והסכמים שונים המעגנים את זכויותיהם.

כל מי שמעסיק עובדים בדרוג עובדי הוראה שאינם מורים מפרש אחרת את רכיבי השכר וההטבות הסוציאליות המגיעות להם. הפרשנות יכולה להיות רחבה ונסמכת בחלקה, על הוראות השלטון המקומי, או הסכמים קיבוציים. לפעמים תלויה הפרשנות גם בשרירות ליבו של המעסיק. בדרך כלל אין המעסיקים מעניקים לעובד את הזכויות המלאות של המורים. הפגיעה יכולה להיות ברכיבי שכר שונים שלכאורה משולמים רק למי שמלמדים בפועל. הפגיעה יכולה להיות גם במניעת קרן ההשתלמות הייחודית של המורים ועוד. יש מקרים בהם הפגיעה נובעת משינוי בהיקף המשרה העת המעבר מהוראה לדרוג עובדי הוראה, מהיקף של מעל משרה בהוראה להיקף של משרה אחת בלבד במעבר לתפקיד בדרוג עובדי הוראה. כלומר הפגיעה לא תהיה בשכר עצמו, אך ברגע שקיימת ירידה בהיקף המשרה יש פגיעה בשכר בפועל. זה קורה במעבר מניהול בי"ס לפיקוח, מהוראה או ניהול לניהול מחלקה או אגף לחינוך ברשות וכו'.

כאשר מורה עושה מעבר מעבודת הוראה לעבודה שבה ישולם לו על פי הדרוג אך לא כמורה רצוי מאוד שיברר את סוגית השכר על כל מרכיביו לפני קבלת ההחלטה. שינויים מסוימים אין לעשות בהמשך.

למושג חוזה אישי יש קונוטציה של משהו טוב, משהו שהוא מעבר או מעל לעבודה בתקן או על פי דרוג. לעיתים קרובות אכן זה כך אבל קורה לא אחת שהמעבר לחוזה אישי טומן בחובו נזקים כלכליים מעבר לאבדן הזכות לקביעות ולהגנה פרופסיונאלית של איגוד מקצועי שהם דבר ידוע.

המעבר לחוזה אישי בדרך כלל מוצע לעובד כאשר אי אפשר לממש את זכויותיו הקודמות במקום עבודה קודם, והדרך היחידה לשלם לו מבלי שיופחת שכרו היא באמצעות חוזה אישי. מעבר כזה גורר לעיתים שינוי מהותי בזכויות הפנסיוניות, שבצידו נזק אדיר בלתי הפיך, שיש לו משמעויות עתידיות כבדות משקל. המעבר לחוזה אישי תלוי במקבלי שכר אחרים במקום העבודה ואינו יכול לחרוג משכר מסוים, כך שהמעבר לא בהכרח יביא לשינוי משמעותי בהרכב השכר. כל מעבר כזה צריך להעשות בכפוף לחישוב מדויק ולשיקול דעת הכולל את כל הקשור בשכר ובתנאי העבודה.

יש לזכור שלאבדן הקביעות והזכות להגנה פרופסיונאלית של איגוד מקצועי יש משמעות, שהיא הרבה מעבר למה שהעובד לוקח בחשבון. רוב העובדים במשק חשים ביטחון ביכולותיהם ובכושר המיקוח הכלכלי שלהם ואינם חושבים שהמושג קביעות או הגנה פרופסיונאלית הם דברים בעלי ערך כלכלי. כל זה עד שקורה משהו בלתי צפוי והם נזקקים לנושאים אלה. כאשר מקבלים החלטות בנושא קריירה ראוי להתייחס למורכבות של הנושא ולא רק לסכום נטו שירשם בתלוש השכר בסוף החודש.

 

 
     
     
  ע. א. יעוץ והדרכה בע"מ, טלפון 09-9542108, רח' צבעוני 6 הרצליה 46416
office@zahavi-yeutz.com :דוא"ל