זהבי יעוץ - יעוץ לעובדי מערכת החינוך והמגזר הציבורי
למורים לגננות ליועצים חינוכיים למפקחים למנהלים לוועדים
 
     
     
   
     
     
 

פגיעה בהריון או לאחריו. מהן זכויותיך?

הריון הוא מטבע הדברים אחד השינויים המחייב הערכות תעסוקתית. זהו גם מצב שבו יש נטיה של מעסיקים לפגוע בעובדת. הנושאים החשובים הם פיטורין, הארכת חופשת לידה אחרי לידה ושמירת הריון.

רק ידיעה של כל הזכויות יכולה לסייע להתמודדות טובה יותר בניסיון להימנע ככל האפשר מפגיעה. אסור לשכוח שגם לאישה במצב זה יש נטיה לקבל החלטות אישיות שאינן כלכליות. כאלה העשויות לפגוע בה בהמשך.

הנושאים שמחייבים התייחסות בנושא זה כוללים את חובת ההודעה על ההיריון ואת הדרך והמועד להודעה. יש לדעת באילו אישורים רפואיים להצטייד ומה צריך להיות הניסוח שלהם על מנת למנוע פיטורין שלא כדין או המשך תשלום שכר על חשבון המעביד או הביטוח הלאומי. במקרה של פיטורין צריך לדעת אילו צעדים לנקוט על מנת לסכל את הניסיון או במקרה הגרוע ביותר לקבל פיצוי הולם. בהארכת חופשת לידה באמצעות חל"ת יש לעמוד על ההשלכות הכלכליות שיש לצעד זה כדי למזער את הנזקים.

רק הידיעה של הזכויות מאפשרת את ההתמודדות הנכונה. במקרים כגון אלה יש לפנות לאיגוד המקצועי. ידיעה של הזכויות תאפשר פניה מושכלת ומודעות למה ניתן לדרוש מן האיגוד. לעיתים מדובר בצו מניעה, לעיתים בסכסוך עבודה ולעיתים בוועדה פריטטית או בפניה לשר העבודה והרווחה. ישנם צעדים שרק איגוד מקצועי יכול להפעיל על פי שיקול דעתו. יש מקרים בהם ניתן להיעזר בעו"ד אלא שזה מייקר את התהליך ולא תמיד יעיל כמו צעד של האיגוד המקצועי. רק מי שמכיר את הנושא יוכל לתת יעוץ באשר לאמצעים המתאימים. עירית זהבי ייצגה עובדות בהריון ובחופשות לידה בוועדות פריטט יות, אצל הממונה מטעם שר העבודה על פיטורי נשים בהריון ומול מעסיקים במסגרת פעילותה בארגון המורים העי"ס.

 

 
     
     
  ע. א. יעוץ והדרכה בע"מ, טלפון 09-9542108, רח' צבעוני 6 הרצליה 46416
office@zahavi-yeutz.com :דוא"ל