זהבי יעוץ - יעוץ לעובדי מערכת החינוך והמגזר הציבורי
למורים לגננות ליועצים חינוכיים למפקחים למנהלים לוועדים
 
     
     
   
     
     
 

קודמת או חלילה חלית או פוטרת?

כל אלה הם אירועים שהם נקודות מפנה בקריירה שלך. קבלת יעוץ היא צעד קריטי בנקודות אלה. כל עובד שנמצא בנקודת מפנה כזו צריך לעצור ולבדוק היטב מהן זכויותיו הכלכליות במצב שנוצר. הוא צריך לבדוק מהן הזכויות הניתנות למימוש עכשווי כמו מענקי פרישה, הסכם פרישה, פיצויים וכד'. אילו זכויות הולכות איתו כמו דרגה וותק וגמולים? מה יהיו תנאי השכר החדשים שלו לפרטי פרטים?

לעיתים מקבל אדם החלטה לעבור לתפקיד אחר מתוך תחושה שמדובר בקידום. תחושת הקידום ממלאת אותו בשמחה וסיפוק כדי כך שהוא איננו עוצר לבדוק את נתוני השכר המלווים את התפקיד החדש. כאשר מגיע התלוש הראשון הוא מגלה לתדהמתו ששכרו ירד. זה יכול לקרות למורה שהופך להיות קב"ס (קצין ביקור סדיר), מנהל בי"ס שהופך להיות מפקח או מנהל מחלקת חינוך או אגף חינוך של רשות מקומית. אילו עשה את הבדיקה טרם קבלת התפקיד החדש היה יכול לנהל מו"מ עם המעסיק החדש בטרם קלת התפקיד או להחליט שהקידום אינו סיבה טובה מספיק כדי לסגת בתנאי השכר שלו. שינוי יכול גם לגר ום לנזק פנסיוני בלתי הפיך שניתן לעיתים קרובות למנוע בהינתן הידע הדרוש.

באירועים של פיטורין רווחות בציבור דעות קדומות, חסרות שחר, לגבי נושא הפיצויים, שרק יעוץ מקצועי יכול להפריך, ולעזור בניהול מו"מ מושכל. ידע בניהול מו"מ הוא כוח אדיר שצריך לדעת לנצל אותו. העובד צריך לדעת לא רק מהו יכול לדרוש מן המעביד אלא גם כיצד הוא צריך לגייס את האיגוד המקצועי לטובת העיניין. צריך לדעת מה לדרוש גם על מנת לקבל סיוע מהגוף שאמור לייצג את העובד.

מי שסובל מבעיה רפואית בין אם היא חדשה, ישנה או בעיה ישנה שהוחמרה לאחרונה, נאלץ להתמודד עם המעסיק בכל הנוגע למיצוי הזכויות שלו בין אם בניצול ימי מחלה בחופשת מחלה ובין אם בפרישה על בסיס בעיה זו לפנסיה. בנוסף על החולה להתמודד עם תכנית הפנסיה שלו בנושא כמו כינוס וועדה רפואית ועם הרופאים המטפלים בו. לעיתים עליו גם לפנות אל המוסד לביטוח לאומי. לנושא כמובן השלכות כלכליות מרחיקות לכת. כל אחד מהגופים איתם מתמודד החולה הם בחלקם בעלי אינטרסים השונים מאלה של החולה ובנוסף יש להם ידע חלקי בלבד בכל התהליך.

יעוץ בנושא מחלות או נכות צריך להתייחס לאפשרויות בניצול ימי מחלה. הניצול של ימי מחלה דורש ידע לגבי כל הכרוך ברפואה תעסוקתית, ציבורית או פרטית. לניצול ימי מחלה יש משמעות כלכלית. לאחר ובמקביל לניצול ימי המחלה יש לעיתים צורך לגשת לוועדות רפואיות. הכנת החומר לוועדות, פניה לרופאים מתאימים שיתנו חוות דעת לוועדות, הנחיות לגבי כתיבת מכתב לוועדה, הנחיות לגבי ההתנהגות בוועדה רפואית כל אלה הם נושאים קריטיים שבלעדיהם יכול עובד שלא לקבל את הזכויות המגיעות לו. לאחר שעמד העובד בפני וועדה רפואית יש לבדוק את החישובים הסופיים של הפנסיה בעק בות הפסיקה של הוועדה ואת כלל הזכויות שהעובד יכול לממש. אחד הנושאים החשובים ביותר בפרישה מטעמי בריאות הוא קבלת ההחלטה לגבי יתרת ימי המחלה האם לפדות אותה או להמשיך ולנצל אותה. נושא זה דורש חישובים שאינם ביכולתו של העובד ואין לצפות מן המעביד לתת יעוץ בתחום. יש לזכור שלמעביד יש אינטרסים כלכליים גם כן. גם לפקיד מטעם המעסיק יכולות להיות הנחיות כאלה או אחרות שהן לא בהכרח תורמות לרווחתו הכלכלית של העובד.

 

 
     
     
  ע. א. יעוץ והדרכה בע"מ, טלפון 09-9542108, רח' צבעוני 6 הרצליה 46416
office@zahavi-yeutz.com :דוא"ל