זהבי יעוץ - יעוץ לעובדי מערכת החינוך והמגזר הציבורי
למורים לגננות ליועצים חינוכיים למפקחים למנהלים לוועדים
 
     
     
   
     
     
 

בקשת חופשה ללא תשלום? אתה יודע מה המשמעות?

חופשה ללא תשלום היא דרך מקובלת לקחת פסק זמן מהעבודה לתקופה מסוימת תוך שמירה על האפשרות לחזור למקום העבודה בחלוף החופשה. לחופשה ללא תשלום משמעות כלכלית ותעסוקתי עכשווית ועתידית כבדת משקל.

סיבות לבקשת החל"ת יכולות להיות רבות כמו: יציאה לחו"ל לשליחות של בן הזוג או של העובד, יציאה ללימודים לקראת השלמת תואר או הסבת מקצוע, לידה ורצון לגדל את הילדים, מחלת בן זוג , הורה או ילד, מעבר למקום עבודה אחר ושמירה על הזכויות במקום הקודם, כל עוד לא התקבלה החלטה סופית שלא לחזור למקום העבודה הקודם. עובד היוצא לחופשה ללא תשלום צריך לתת את הדעת לרמת המחויבות של המעסיק כלפיו במקרה של חזרה לעבודה, משך הזמן שהוא יכול לקבל בו אישור חל"ת, לאיזו תקופה של חופשה מחויב המעסיק אם בכלל, ואיך להגן על הזכויות שלו בעיקר הפנסיוניות על מנת שלא תפגענה הזכויות הפנסיוניות לא רק לקצבה עתידית אלא גם למקרה של אבדן כושר עבודה ושארים. יש לתת את הדעת לשילוב האפשרי בין הזכויות שיש לעובד בגין מקום העבודה ממנו יצא לחל"ת לבין מקום עבודה חלופי שבו הוא עובד במהלך החל"ת. אדם המעוניין בחופשה מסוג זה בטוח שעצם קבלת האישור לחופשה כשלעצמו מגן על זכויותיו. בדרך כלל אין הוא מודע לנזקים שיכולים להיגרם לו. אכן לעיתים הצורך בחופשה מסוג זה הוא מחויב המציאות אך נדרשים צעדים נוספים על מנת להגן באופן מלא על הזכויות.

יש לזכור שקיימת גם האפשרות לחופשות ללא תשלום חלקיות המעגנות זכויות של עובד שהפחית בהיקף משרתו ורצה לשמור על הזכות למלוא היקף משרתו הקבוע להמשך. גם במקרים כאלה יכולה להיות לחופשה משמעות כלכלית מרחיקת לכת אם כי במידה פחותה מאשר בחופשה ללא תשלום.

זהו סוג של יעוץ שרק מי שמכיר את מערכת החינוך ואת האיגוד המקצועי על יכולותיו ואופן תפקודו יכול לתת. עירית זהבי ששמשה שנים כמורה ובתפקידים בארגון המורים העל יסודיים מכירה את הנושאים הללו לפני ולפנים.

 

 
     
     
  ע. א. יעוץ והדרכה בע"מ, טלפון 09-9542108, רח' צבעוני 6 הרצליה 46416
office@zahavi-yeutz.com :דוא"ל