היוצאים לשנת שבתון

דוגמאות למסמכים הנדרשים

מסמכים לדוגמא יעלו בהמשך

יוצא לשבתון? הבא את המסמכים הבאים לפגישה

■ יש להביא אישור ראשון של מענק (תלוש ראשון של הבנק) ואת הדף עם היקפי המשרה שמילא המעביד לגבי שש השנים לפיהן יצא העובד לשבתון. זאת בנוסף על כל הדרוש לפגישה רגילה כמוסבר לעיל.
■ לכל פגישה כדאי להביא גם מסמכים מכל מקומות עבודה קודמים ומקבילים, גם אלה שאינם הוראה. לעולם אין לדעת איזה שימוש ניתן יהיה לעשות במידע הנוסף. מדובר באישורים של קופות גמל, אישורים של קרנות השתלמות ושל דו”חות פנסיה.
■ ניתן להביא את כל המסמכים המקוריים ואין צורך בצילומים או העתקים – הכל חוזר עם הלקוח ולא נשאר אצלנו.