המתכננים פרישה

מתכנן פרישה? הבא את המסמכים הבאים לפגישה

תלושי שכר מכל השנים (אם יש) או לחילופין תלוש שכר אחרון וכן תלוש מדגמי מכל שנה (רצוי של יולי או אוגוסט). רצוי לארגן את התלושים לפי שנים ולהדק כל שנת לימודים בנפרד לפי סדר החודשים כאשר חודש אוגוסט תמיד למעלה. חשוב להקפיד על תלוש אחרון לפני המעבר לאופק חדש/עוז לתמורה במידה והתבצע מעבר כזה.
תלושי שכר, דוחות קרנות פנסיה, דוחות קופות גמל וקרנות השתלמות ממקומות עבודה קודמים ו/או מעבודה במקביל במקום נוסף.
אישורי מעסיק, אם יש, על היקף משרה בכל שנת עבודה (חשוב במיוחד למי שאין להם תלושי שכר. כמו כן חשוב במיוחד למורות המבוטחות במבטחים הותיקה, שעבדו בהיקף של משרת אם, ופחות ממשרה מלאה. חשוב לדרוש בנוסף להיקף המשרה את ציון השנים בהן שולם לפי משרה אם.
■ דו”חות מפורטים של קרן הפנסיה (דו”ח מפורט לחבר הכולל הפקדות חודשיות והיקפי משרות). במיוחד חשוב הדבר לגבי מבוטחי קרן הפנסיה מבטחים הותיקה. אין להסתפק בדו”ח כללי של מספר חודשים צבורים וסכום. בכל מקרה יש להביא דו”ח שנתי ולא רבעוני.
■ דו”ח שנתי אחרון של קופת גמל וקרן השתלמות.
■ עובדי מדינה יצטיידו ב- דף פרטי שירות ראשון ו- דף פרטי שירות שני (אישור המעיד על סיכום תקופות העבודה) של משרד החינוך. לעיתים מסרב משרד החינוך להנפיק דף פרטי שירות. במקרים כאלה יש לדרוש את תצלום כרטיס העובד מהתיק האישי. לכך אין הם יכולים לסרב. אם מקבלים כרטיס עובד ידני רצוי לצלם אותו בהגדלה כיוון שלעיתים קרובות הוא בלתי קריא.
■ רצוי להצטייד גם בשוברי תשלום מענקים חודשיים, של הבנק, משנות שבתון קודמות.
■ עובדי מדינה – מי שמתעתד לרכוש זכויות פנסיוניות, כדאי להביא את חישוב הסדר רכישת הזכויות כפי שנעשה ע”י משרד החינוך.
■ מי שמתעתד לפרוש ופרש בעבר ממקום קודם והוא מקבל כבר גמלה בגין מקום זה יביא איתו גם את תלושי הגמלה ממקום זה או כל אישור המאשר את גבה גמלתו באחוזים ובשקלים.

דוגמאות למסמכים הנדרשים