הרצאות למפקחים ומורים בתפקידי הדרכה

הרצאות למפקחים ומורים בתפקידי הדרכה

,מפקחים ומורים בתפקידי הדרכה הם גוף ייחודי עם הסכמי עבודה נפרדים מאלה של המורים
בשנים האחרונות נכנסו המפקחים לרפורמת אופק חדש בשנת 2010 והמדריכים בשנת 2017
.רפורמות אלה הכניסו את המערכת לסחרור
.ההסכמים יצרו מצב שבו נוצר צורך במידע נוסף על זה שהיה קיים טרם הכניסה לרפורמה

עירית מרצה בפני פורומים מהסוג הזה לאורך כל השנים וראתה עד כמה חוסר הידע בתחום הוא קריטי לגבי ההתנהלות וקבלת ההחלטות בהמשך