הרצאה לקורס רכזי פנסיה של קיבוצים

הרצאה בקבוצות לקורס רכזי פנסיה של קיבוצים

רכזי הפנסיה בקיבוצים אמונים על הרווחה הסוציאלית של חברי הקיבוץ.
במסגרת תפקידם עליהם לדאוג למקסום הזכויות הפנסיוניות של החברים. כדי לעשות זאת עליהם להיות בקיאים ברזי כל תוכניות הפנסיה הקיימות.
במסגרת ההשתלמויות שהם עוברים ישנו פרק אחד שבדרך כלל נופל בין הכיסאות,
בהיותו פרק שמעטים מאוד מבינים בו והוא הפנסיה התקציבית ופנסיה רפואית.
עירית וענבר עורכות הארחות תדיר בפני פורומים של רכזי פנסיה ומעבירות הרצאה בנושאים אלה תוך התמקדות באפשרויות וכדאיות של רכישת פנסיה תקציבית רטרואקטיבית,
ליווי אנשים בתהליך של פנייה לוועדות רפואיות וניצול ימי מחלה, בדיקת כדאיות פרישה מוקדמת לעומת המשך עבודה ועוד.

נשמח לתת שירות זה בכל מסגרת.
את התוכן האמור ניתן להעביר גם במסגרת פגישות אישיות עם רכז פנסיה המעוניין בשירות.