הרצאה לסטודנטים/ מורים מתחילים

הרצאה לסטודנטים/ מורים מתחילים בשנת הסטאז'/ מורים מתחילים בשנתם הראשונה

הרצאה מלאה כוללת שלושה חלקים:
החלק הראשון של ההרצאה בנוי מנקודות המפנה שעובר המורה במהלך הקריירה שלו בהוראה. מכניסתו למערכת, קבלת רישיון הוראה קבוע, ותק וקבלת קביעות, פיטורין, פיטורי אישה בהריון במהלך עבודה כעובדת זמנית וכו’ מכאן עוברת ההרצאה לנקודת המפנה הבאה בדרך כלל שהיא, שבתון הראשון,

תוך התייחסות לנושא העלאת השכר באמצעות גמולים ותארים כפועל יוצא גם של שנת השבתון.

נקודות המפנה הבאות הן יציאה מהמערכת, מעבר בתוך המערכת, יציאה לפנסיה מוקדמת ויציאה בגיל פרישה,
לסיכום יש בהרצאה גם התייחסות לימי מחלה בין אם בניצול או בפדיון ולאפשרות לפרוש מהמערכת על בסיס בריאות.
חלקה השני של ההרצאה עוסק בניתוח מבנה תלוש השכר תוך התייחסות למבנה הישן אל מול המבנה החדש ברפורמת אופק חדש או עוז לתמורה.

במהלך הניתוח נבחנים הניכויים וההפרשות לצד רכיבי השכר.
החלק השלישי של ההרצאה מוקדש לשאלות ותשובות

ההרצאה ככולה ניתנת באמצעות מצגת, מחשב נישא שמתחבר לברקוד
מבנה ההרצאה הכולל דורש כ- 3 שעות כשניתן לוותר על אחד או שניים מפרקי ההרצאה במטרה לקצרה או להשאיר את ההרצאה בעורכה הקיים אך להרחיב נושא אחד או שניים בלבד מתוך הנושאים המוצאים