זהבי יעוץ - יעוץ לעובדי מערכת החינוך והמגזר הציבורי
למורים לגננות ליועצים חינוכיים למפקחים למנהלים לוועדים
 
     
     
   
     
     
 

שרות ייחודי לקיבוצים

משרד זהבי יעוץ מעניק שירותים פרופסיונאליים לעובדי הוראה בכל אזורי הארץ.

מנהלי משאבי אנוש בקיבוצים הבינו שלימוד נכון של זכויות המורים והקפדה על זכויותיהם משרתים את הקיבוץ ככלל ואת המורה בפרט.

משרד זהבי יעוץ יוצא אל הקיבוצים על פי הזמנה. במסגרת זו נבדק כל תיק של כל מורה בנפרד כאשר המורה הנדון מקבל יעוץ אישי. במסגרת הבדיקה נבדקים תלושי השכר של המורה כמו גם כל הזכויות הפרופסיונאליות שלו הנוגעות לקרנות פנסיה, השתלמות, ותק וגמולים. במסגרת זו נבדק גם המועד האופטימאלי לפרישה מעבודה.

בסיכום הפגישה יקבל כל מורה והאחראי מטעם הקיבוץ סיכום מדויק והנחיות מדויקות להמשך.

בהמשך ניתן לפנות ליעוץ טלפוני נוסף עד להסדר כל הדרוש תיקון לאור ממצאי הבדיקה הראשונית.

מומלץ לערוך בדיקה חוזרת אחת לשנה לפחות. בפגישות החוזרות ייבדקו בעיות חדשות שצצו, מורים חדשים שנכנסו למערכת, בדיקת הפנסיה של מורים שפרשו או אמורים לפרוש ומעקב אחרי ביצוע ההנחיות.

המחיר הוא בהתאם ללוח המחירים הרגיל והתנאי הוא שבכל יום עבודה ייבדקו תיקים של חמישה מורים לפחות (אתם נהנים משרות אצלכם בבית).

במסגרת הבדיקה ניתן לערוך בדיקה של הזכויות הפנסיוניות, גם לגבי מורים שכבר פרשו לפנסיה בעבר.

קיבוץ שאיננו מעוניין בבדיקה מסוג זה יכול לשלוח את המורים לפגישות אישיות על פי הצורך. במקרים כאלה התשלום הוא לפי המחירון, אך החשבונית מונפקת לקיבוץ. יש קיבוצים בהם התשלום הוא באופן עצמאי, מחשבונו הפרטי של המורה.

מומלץ מאוד לשקול בדיקה מקיפה של זכויות המורים עם כניסתם לעבודה ולא להמתין עד לפרישתם לפנסיה. כל שגיאה קטנה שמתגלה בתחילת העבודה תניב פרי לאורך שנים בעוד שליקוי מתמשך אינו ניתן לתיקון רטרואקטיבי. לכל היותר ניתן לתקן טעויות שבע שנים רטרואקטיבית. 
     
     
  ע. א. יעוץ והדרכה בע"מ, טלפון 09-9542108, רח' צבעוני 6 הרצליה 46416
office@zahavi-yeutz.com :דוא"ל