זהבי יעוץ - יעוץ לעובדי מערכת החינוך והמגזר הציבורי
למורים לגננות ליועצים חינוכיים למפקחים למנהלים לוועדים
 
     
     
   
     
     
 

שרות לוועדים

ועדים יכולים לקבל אחד מהשירותים הבאים:

1. יעוץ כוועד - וועד יכול להגיע בהרכב מלא לפגישה כמו אדם פרטי ולקבל יעוץ בנושאים העומדים על הפרק בבחינת יחסיו עם המעסיק לדוגמא: נושאים בהם וועדים רבים מחפשים יעוץ הם נושאים כמו העברת בעלות, סגירת בי"ס, צמצומים, שינוי מדיניות וסגירת מגמות. פגישה כזו נמשכת בין שעה לשלוש שעות (המחיר מופיע בלוח המחירים).

2. יעוץ לציבור המורים - זאת ניתן לעשות על ידי הזמנה פורמלית החתומה בידי הוועד והנהלת ביה"ס. יעוץ זה ניתן בצורה של הרצאה פתוחה שלאחריה ניתנת האפשרות לשאלות ותשובות. מורים רשאים לשאול כל שאלה בתחום הפרופסיונאלי כל עוד אין התשובה כרוכה בחישובים אישיים של הנתונים האישיים של המורה הפרט. הרצאה כזו נמשכת אף היא בממוצע שעתיים (המחיר מופיע בלוח המחירים). ההרצאה מתקיימת בביה"ס. כל מורה שיבקש לקבל יעוץ אישי במהלך השנה הקרובה שלאחר ההרצאה יקבל הנחה של 20%, מהמחיר של פגישה אישית לפי לוח המחירים בכפוף לסוג היעוץ שהוא מבקש לקבל ולמספר השנים שהוא נמצא במערכת החי נוך. את מחיר ההרצאה משלם בד"כ הוועד מקופת וועד המורים. לפגישה כזו מומלץ להכין על גבי שקפים דוגמאות של תלושי שכר (למחוק את שם המורה) על מנת שניתן יהיה להקרין את השקף ולהסביר באמצעותו כיצד קוראים תלוש שכר.

3. יעוץ אישי למורים במתחם בית הספר - זאת ניתן לעשות רק לאחר קבלת ההסכמה של מנהל ביה"ס והבעלות. לצורך זה יש להעמיד לרשות עירית חדר, ולהכין מראש את לוח הפגישות. כל פגישה אישית תהיה באורך של כשעה וחצי בדומה לפגישה במשרד ומחירה יהיה המחיר המלא של פגישה במשרד. מומלץ להקדים לפגישה הרצאה כמפורט בסעיף 2. התנאי לקיום פגישות בבית הספר הוא שמספר המורים המקבל יעוץ באותו היום יהיה לפחות חמישה.

 
     
     
  ע. א. יעוץ והדרכה בע"מ, טלפון 09-9542108, רח' צבעוני 6 הרצליה 46416
office@zahavi-yeutz.com :דוא"ל