מה להביא לפגישה או להכין לפגישת ווידאו ווטסאפ

בכדי שנוכל לעזור לכם כמיטב יכולתנו, אנא הקפידו להביא את המסמכים הנדרשים עצמם או תדפיס שלהם. לפגישת ווידאו ווטסאפ יש לשלוח את החומרים למשרד בדוא"ל

ליעוץ יש להגיע עם החומרים המפורטים להלן

במהלך היעוץ לא תתאפשר הורדת חומרים מהאינטרנט או מדיסק און קי

לבדיקה רגילה של רכיבי שכר וזכויות

דרוש רק תלוש שכר מדגמי  ואחרון (רצוי להביא את כל תלושי חודש אוגוסט).
■ דו"ח שנתי אחרון של קרן ההשתלמות, רגילה, ו/או "מישור" או "מקור".
■ דו"ח אחרון מקרנות  "גל כלנית" ("דפנה" לשעבר) באתר https://www.galgemel.com , אם יש. קרנות אלה קיימות רק אצל מי שעובדים בהיקף של מעל משרה אחת אצל מעביד אחד. כמו כן דו"ח אחרון מקופות הגמל "רשף" (במנורה מבטחים https://www.menoramivt.co.il/customer-login).

■ אישור פרטי העסקה של משרד החינוך על דרגה, ותק וגמולים.
■ אישורים אחרים על לימודים, בין שעברו ובין שלא עברו תהליך של אישור במשרד החינוך.
■ אישורים על יתרת ימי מחלה, אם יש, מכל מקומות העבודה הקודמים (יתרת ימי המחלה של עובדי משרד החינוך מופיעה בפורטל עובדי הוראה ובתלוש השכר).
■ תלושים של מענקי השתלמות (תלושים, שהתקבלו במקום תלושי שכר מקרן ההשתלמות) משנות שבתון.
למבוטחים בקרנות פנסיה צוברות ותיקות או צוברות חדשות, דו"ח שנתי אחרון של קרן פנסיה. למבוטחים בתקציבית, דו"ח אחרון מקרן הפנסיה מנוף הראל.

■ השתלמויות ללא ציון וכו'. מי שבידו אישור על מקום עבודה מהעבר שלא זכה בעבורו בותק בהוראה כמו; שנה שעבד בה במפוצל במספר מקומות עבודה או במקום אחד אבל לא ברציפות, אישורים על עבודה בחו"ל או עבודה במקום שאינו הוראה אך במקצוע ההוראה, אישורים על עבודה במקצוע אותו מלמדים וכד' יאסוף את כל האישורים הללו על מנת שאפשר יהיה לבדוק אם ניתן לקבל בגינם תוספת ותק או גמול השתלמות.
■ אדם שקיבל תשלומים רטרואקטיביים בתקופה שהיה בשבתון או לאחריה והתקופה בגינה קיבל תשלום רטרואקטיבי הייתה התקופה שלפני השבתון – ידאג להמציא האישורים המתאימים. ובנוסף תלושי השכר בהם מופיעים תשלומי ההפרשים.

לכל פגישה כדאי להביא גם מסמכים מכל מקומות עבודה קודמים ו/או מקבילים, גם אלה שאינם הוראה. לעולם אין לדעת איזה שימוש ניתן יהיה לעשות עם המידע הנוסף. מדובר באישורים של קופות גמל, אישורים של קרנות השתלמות ושל דו"חות קרנות פנסיה.

לשוקלים יציאה לפנסיה

■ תלוש אוגוסט מכל שנה. כמו כן, למבוטחים במבטחים וותיקה יש להביא גם תלוש של אוקטובר 2003.

■ תלוש שכר אחרון.

■ דוחות של קרן ההשתלמות וקרנות "גל כלנית", "רשף" (ראה לעיל באיזה אתרים ניתן לדרוש דוחות אלה).

למבוטחים בקרנות פנסיה צוברות, דו"חות מפורטים של קרן הפנסיה (דו"ח מפורט לחבר הכולל הפקדות חודשיות והיקפי משרות). במיוחד חשוב הדבר לגבי מבוטחי קרן הפנסיה מבטחים הותיקה. אין להסתפק בדו"ח כללי של מספר חודשים צבורים וסכום. בכל מקרה יש להביא דו"חות שנתיים ולא רבעוניים.

■ אישורי מעסיק על היקף משרה בכל שנת עבודה. יש לפנות לכוח אדם של המוסד/בעלות לקבלת הפרוט. טופס זה חשוב במיוחד למי שאין להם תלושי שכר. כמו כן חשוב במיוחד למורות המבוטחות במבטחים הותיקה, שעבדו בהיקף של משרת אם, ופחות ממשרה מלאה. חשוב לדרוש בנוסף להיקף המשרה את ציון השנים בהן שולם שכר לפי משרה אם.

■ עובדי מדינה, המבוטחים בפנסיה תקציבית,(בתלוש השכר מופיעה שורה: ד.ניהול פ.תקציבית)הצטיידו ב: דו"ח סיכום נתוני פרישה

■ רצוי להצטייד גם בשוברי תשלום מענקים חודשיים, של קרן ההשתלמות משנות שבתון קודמות.

■ מי שמתעתד לפרוש, ופרש בעבר לפנסיה ממקום קודם והוא מקבל כבר גמלה, יביא איתו גם את תלושי הגמלה או כל אישור המאשר את גובה גמלתו באחוזים ובשקלים. 

ליעוץ לאחר פרישה

  •  למי שמגיע לפגישה חוזרת לאחר פרישה יצטייד בכל החישובים שנעשו במשרדנו.

עובדי מדינה בפנסיה תקציבית.

דף פרטי שירות אחרון.
תלוש גמלה ראשון (לא תלושי מקדמות). לא צריך לחכות לדואר, ניתן להוריד את התלוש באתר: http://gimlaot.net.hilan.co.il 
תלוש שכר אחרון.
מי שהיה ב"אופק חדש" צריך להביא תלוש שכר אחרון מלפני הכניסה לרפורמה.
טופסי 161 (הטופס למס הכנסה בנוגע למענקי פרישה, ימי מחלה ועידוד פרישה). מקבלים בין 1 ל-3: אחד מהאוצר -מינהלת הגימלאות ואחד ממשרד החינוך .

■ ש להביא אישור יתרות  של קופות הגמל גל כלנית, רשף, וגם מחברת ממנוף הראל (ראה לעיל בסעיף בדיקה רגילה).

מי שאינו עובד מדינה

תלוש שכר אחרון
טופס 161 על ימי מחלה (מהמעביד). 

יש להביא אישור יתרות  של קופות הגמל גל כלנית, רשף, וגם מחברת ממנוף הראל (ראה לעיל בסעיף בדיקה רגילה).

■ תלוש גמלה, ותלוש שיש בו החזר עודפים.

אם פרש ממבטחים ותיקה: סיכום תקופות עבודה וחישוב שכר קובע (לא תמיד יש, צריך לדרוש את המסמכים ממבטחים מיד לאחר שמקבלים חישוב סופי).

* מי שפרש משתי פנסיות ועשה רציפות זכויות – להגיע ליעוץ רק לאחר שקיבל את השורה הנוספת של הרציפות בתוך תלוש הגמלה. יש לראות שמופיעה השתתפות הפנסיה השנייה.

 

למי שמגיע ליעוץ לאחר פרישה, ולא היה בפגישה קודמת

כל מה שמופיע ברשימה של "לשוקלים יציאה לפנסיה"

כל מה שמופיע ברשימה של "יעוץ לאחר הפרישה"

  • פגישה כזו רלוונטית למי שהיה עובד מדינה גם מספר שנים לאחר הפרישה, בתנאי שיש תלושי שכר ו/או דף פרטי שירות.
  •  פגישה כזו בד"כ איננה רלוונטית למי שפרש ממבטחים. זאת משום שלאחר שנתיים שלוש קשה מאוד לבדוק את חישוביהם. רלוונטי רק במידה ויסכימו לתת את כל המסמכים.

ליוצאים לשנת שבתון

יש להביא אישור ראשון של מענק (תלוש ראשון של הקרן) ואת הדף עם היקפי המשרה שמילא המעסיק לגבי השנים לפיהן יצא העובד לשבתון (רצוי אם אפשר, תלוש אוגוסט מכל שנת עבודה) . זאת בנוסף על כל הדרוש לפגישה רגילה כמוסבר לעיל

רוצים לקבוע פגישה עוד היום?

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן