מה להביא לפגישה

בכדי שנוכל לעזור לכם כמיטב יכולתנו אנא הקפידו להביא את המסמכים הנדרשים. לפגישת ווידאו ווטאפ יש לשלוח את החומרים למשרד בדוא"ל

לבדיקה רגילה של רכיבי שכר וזכויות

דרוש רק תלוש שכר מדגמי או אחרון (רצוי להביא את כל תלושי חודש אוגוסט).
■ דו"ח שנתי אחרון של קרן ההשתלמות, רגילה, "מישור" או "מקור".
■ אישור מקרן "דפנה" לשעבר אם יש, הקרן נקראת היום "רשף הילה" או "גל כלנית". קיים רק אצל מי שעובדים בהיקף של מעל משרה אחת אצל מעביד אחד.
■ אישור פרטי העסקה של משרד החינוך על דרגה, ותק וגמולים.
■ אישורים אחרים על לימודים, בין שעברו ובין שלא עברו תהליך של אישור במשרד החינוך.
■ אישורים על יתרת ימי מחלה, אם יש, מכל מקומות העבודה הקודמים (יתרת ימי המחלה של עובדי משרד החינוך מופיעה בפורטל עובדי הוראה ובתלוש השכר).
■ תלושים של מענקי השתלמות (תלושים שהתקבלות במקום תלושי שכר מקרן ההשתלמות) משנות שבתון.
■ דו"ח שנתי אחרון של קרן פנסיה למבוטחים בקרנות פנסיה צוברות ותיקות או צוברות חדשות.
■ השתלמויות ללא ציון וכו'. מי שבידו אישור על מקום עבודה מהעבר שלא זכה בעבורו בותק בהוראה כמו; שנה שעבד בה במפוצל במספר מקומות עבודה או במקום אחד אבל לא ברציפות, אישורים על עבודה בחו"ל או עבודה במקום שאינו הוראה אך במקצוע ההוראה, אישורים על עבודה במקצוע אותו מלמדים וכד' יאסוף את כל האישורים הללו על מנת שאפשר יהיה לבדוק אם ניתן לקבל בגינם תוספת ותק או גמול השתלמות.
■ אדם שקיבל תשלומים רטרואקטיביים בתקופה שהיה בשבתון או לאחריה והתקופה בגינה קיבל תשלום רטרואקטיבי הייתה התקופה שלפני השבתון – ידאג להמציא האישורים המתאימים. ובנוסף תלושי השכר בהם מופיעים תשלומי ההפרשים.

לכל פגישה כדאי להביא גם מסמכים מכל מקומות עבודה קודמים ומקבילים, גם אלה שאינם הוראה. לעולם אין לדעת איזה שימוש ניתן יהיה לעשות עם המידע הנוסף. מדובר באישורים של קופות גמל, אישורים של קרנות השתלמות ושל דו"חות פנסיה.

לשוקלים יציאה לפנסיה

■ תלושי שכר מכל השנים (אם יש) או לחילופין תלוש מדגמי מכל שנה (רצוי של אוגוסט). רצוי לארגן את התלושים לפי שנים ולהדק כל שנת לימודים בנפרד לפי סדר החודשים כאשר חודש אוגוסט תמיד למעלה. כמו כן חשוב להמציא תלוש של אוקטובר 2003.
■ אישורי מעסיק, אם יש, על היקף משרה בכל שנת עבודה (חשוב במיוחד למי שאין להם תלושי שכר. כמו כן חשוב במיוחד למורות המבוטחות במבטחים הותיקה, שעבדו בהיקף של משרת אם, ופחות ממשרה מלאה. חשוב לדרוש בנוסף להיקף המשרה את ציון השנים בהן שולם שכר לפי משרה אם).
■ דו"חות מפורטים של קרן הפנסיה (דו"ח מפורט לחבר הכולל הפקדות חודשיות והיקפי משרות). במיוחד חשוב הדבר לגבי מבוטחי קרן הפנסיה מבטחים הותיקה. אין להסתפק בדו"ח כללי של מספר חודשים צבורים וסכום. בכל מקרה יש להביא דו"ח שנתיים ולא רבעוניים.
■ עובדי מדינה, המבוטחים בפנסיה תקציבית, יצטיידו בדף פרטי שירות (סיכום תקופות העבודה) של משרד החינוך. לעיתים מסרב משרד החינוך להנפיק דף פרטי שירות. במקרים כאלה יש לדרוש את תצלום כרטיס העובד מהתיק האישי. לכך אין הם יכולים לסרב. אם מקבלים כרטיס עובד ידני רצוי לצלם אותו בהגדלה כיוון שלעיתים קרובות הוא בלתי קריא.
■ רצוי להצטייד גם בשוברי תשלום מענקים חודשיים, של קרן ההשתלמות משנות שבתון קודמות.
■ מי שמתעתד לפרוש, ופרש בעבר לפנסיה ממקום קודם והוא מקבל כבר גמלה, יביא איתו גם את תלושי הגמלה או כל אישור המאשר את גובה גמלתו באחוזים ובשקלים.

 

ליעוץ לאחר פרישה

למי שמגיע לפגישה חוזרת לאחר פרישה יצטייד בכל החישובים שנעשו במשרדנו.

עובדי מדינה

דף פרטי שירות אחרון
תלוש גמלה ראשון
תלוש שכר אחרון
מי שהיה ב"אופק חדש" יש להביא תלוש שכר אחרון מלפני הכניסה לרפורמה
טופסי 161 (הטופס למס הכנסה בנוגע למענקי פרישה, ימי מחלה ועידוד פרישה). מקבלים בין 1 ל-3: מהאוצר וממשרד החינוך. אישור יתרות מקופות הגמל וממנוף הראל.

מי שאינו עובד מדינה

תלוש שכר אחרון
טופס 161 על ימי מחלה (מהמעביד)
תלוש גמלה, ותלוש שיש בו החזר עודפים.
אם פרש ממבטחים ותיקה: סיכום תקופות עבודה וחישוב שכר קובע (לא תמיד יש , צריך לדרוש את המסמכים ממבטחים מיד לאחר שמקבלים חישוב סופי)

* מי שפרש משתי פנסיות ועשה רציפות זכויות – להגיע ליעוץ רק לאחר שקיבל את השורה הנוספת של הרציפות בתוך תלוש הגמלה. יש לראות שמופיעה השתתפות הפנסיה השנייה.

למי שמגיע ליעוץ לאחר פרישה, ולא היה בפגישה קודמת

כל מה שמופיע ברשימה של "לשוקלים יציאה לפנסיה"

כל מה שמופיע ברשימה של "יעוץ לאחר הפרישה"

עובדי מדינה

דף פרטי שירות אחרון
תלוש גמלה ראשון
תלוש שכר אחרון
מי שהיה ב"אופק חדש" יש להביא תלוש שכר אחרון מלפני הכניסה לרפורמה
טופסי 161 (הטופס למס הכנסה בנוגע למענקי פרישה, ימי מחלה ועידוד פרישה). מקבלים בין 1 ל-3: מהאוצר וממשרד החינוך. אישור יתרות מקופות הגמל וממנוף הראל.

מי שאינו עובד מדינה

תלוש שכר אחרון
טופס 161 על ימי מחלה (מהמעביד)
תלוש גמלה, ותלוש שיש בו החזר עודפים.
אם פרש ממבטחים ותיקה: סיכום תקופות עבודה וחישוב שכר קובע (לא תמיד יש , צריך לדרוש את המסמכים ממבטחים מיד לאחר שמקבלים חישוב סופי)

* מי שפרש משתי פנסיות ועשה רציפות זכויות – להגיע ליעוץ רק לאחר שקיבל את השורה הנוספת של הרציפות בתוך תלוש הגמלה. יש לראות שמופיעה השתתפות הפנסיה השנייה.

בנוסף

 סיכום הזכויות הסופי של המעבידים, הכולל את רכיבי השכר שנלקחו בחשבון לפנסיה, אחוז המשרה הממוצע ושיעור הגמלה.

* פגישה כזו רלוונטית למי שהיה עובד מדינה גם מספר שנים לאחר הפרישה, בתנאי שיש תלושי שכר ו/או דף פרטי שירות.
** פגישה כזו בד"כ איננה רלוונטית למי שפרש ממבטחים. זאת משום שלאחר שנתיים שלוש קשה מאוד לבדוק את חישוביהם. רלוונטי רק במידה ויסכימו לתת את כל המסמכים.hgu.hg

ליוצאים לשנת שבתון

יש להביא אישור ראשון של מענק (תלוש ראשון של הקרן) ואת הדף עם היקפי המשרה שמילא המעסיק לגבי השנים לפיהן יצא העובד לשבתון (רצוי אם אפשר, תלוש אוגוסט מכל שנת עבודה) . זאת בנוסף על כל הדרוש לפגישה רגילה כמוסבר לעיל

רוצים לקבוע פגישה עוד היום?

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן