שירות לקיבוצים

אנו מציעים שירות לקיבוצים מופרטים או לא

ייעוץ לעובדי ההוראה של הקיבוץ ולכלל העובדים המועסקים במגזר הציבורי

מנהלי משאבי אנוש בקיבוצים הבינו שלימוד נכון של תנאי העסקה והקפדה על זכויותיהם של העובדים משרת את הקיבוץ ככלל ואת העובד בפרט. 

משרד זהבי יעוץ יוצא אל הקיבוצים על פי הזמנה במסגרת זו נבדק כל תיק של כל עובד בנפרד כאשר העובד הנדון מקבל יעוץ אישי.
במסגרת הבדיקה נבדקים תלושי השכר של העובד כמו גם כל הזכויות הפרופסיונאליות שלו הנוגעות לקרנות פנסיה, השתלמות, ותק וגמולים.
במסגרת זו נבדק גם המועד האופטימאלי לפרישה מעבודה לעיתים, כשמדובר בקיבוצים שעברו הפרטי נערכת בדיקה של הזכויות הפנסיוניות

שצבר העובד עד ליום ההפרטה וזו על פי בקשת הקיבוץ בסיכום הפגישה יקבל כל עובד והאחראי מטעם הקיבוץ סיכום מדויק והנחיות מדויקות להמשך.
בהמשך ניתן לפנות ליעוץ בטלפון או התכתבות עד להסדר כל הדרוש תיקון לאור ממצאי הבדיקה הראשונית.
כל הנוגעים בדבר זכאים ליעוץ נוסף ללא תשלום במהלך השנה הקרובה באמצעות הדואר האלקטרוני
מומלץ לערוך בדיקה חוזרת אחת לשנה לפחות.
בפגישות החוזרות ייבדקו בעיות חדשות שצצו, עובדים חדשים שנכנסו למערכת,
בדיקת הפנסיה ותשלומים נוספים שקיבלו העובדים שפרשו עם הפרישה, או בדיקת החישובים המיועדים לאמורים לפרוש כמו גם מעקב אחרי ביצוע ההנחיות המחיר הוא בהתאם ללוח המחירים הרגיל והתנאי הוא שבכל יום עבודה ייבדקו תיקים של חמישה עובדים לפחות (אתם נהנים משרות אצלכם בבית).

במסגרת הבדיקה ניתן לערוך בדיקה של הזכויות הפנסיוניות, גם לגבי עובדים שכבר פרשו לפנסיה בעבר
אחרי כל יום עבודה נוסף בקיבוץ תהיה לכל הנוגעים בדבר שוב זכות ליעוץ נוסף ללא תשלום למשך שנה נוספת
קיבוץ שאיננו מעוניין בבדיקה מסוג זה יכול לשלוח את העובדים לפגישות אישיות על פי הצורך.

במקרים כאלה התשלום הוא לפי המחירון, אך החשבונית מונפקת לקיבוץ. יש קיבוצים בהם התשלום הוא באופן עצמאי,

מחשבונו הפרטי של העובד מומלץ מאוד לשקול בדיקה מקיפה של זכויות העובדים עם כניסתם לעבודה ולא להמתין עד לפרישתם לפנסיה.
כל שגיאה קטנה שמתגלה בתחילת העבודה תניב פרי לאורך שנים בעוד שליקוי מתמשך אינו ניתן לתיקון רטרואקטיבי.
לכל היותר ניתן לתקן טעויות שבע שנים רטרואקטיבית קיבוצים רבים, גם מופרטים דואגים לזמן את משרד זהבי יעוץ,
ליעוץ על חשבון הקיבוץ, מתוך ההבנה שכל תשלום נוסף לא יזכה המורה יזכה את הקיבוץ במיסים גבוהים יותר

מצד החבר כמו גם פחות צורך להבטחת רשת ביטחון לחבר הפרט בקיבוצים רבים התקבלי יעוץ בעבר על ידי גורם אחר שאיננו קיים יותר.

קיימת התפיסה שיעוץ כזה פתר את כל הבעיות שדרשו פתרון. תפיסה זו שגויה מיסודה.
מורים רבים פרשו מאז, אחרים נכנסו למערכת ובאשר לאלה שהמשיכו ללמד חלו שינויים משמעותיים, בדרגה, וותק גמולים ותפקידים. 

כמו כן חלו שינויים בחוקי הפנסיה ובמבנה השכר בשל הרפורמות בשכר.
כל זה מעמיד את המערכת בפני צורך בהערכות מחדש בין כמערכת ובין כפרטים.

יעוץ חוזר הוא דבר הכרחי הניסיון של משרד זהבי יעוץ מצביע על כך שהרווח הכספי מכל פגישת יעוץ עולה
לעין ערוך על התשלום בין אם מדובר ברווח עכשווי ובין אם ברווח עתידי שלא לדבר על הפסדי רווח מן העבר.

קבלת החלטה

העומד בפני החלטה לצאת לפנסיה מוקדמת צריך לשאול את עצמו את שאלות רבות לפני קבלת ההחלטה. חלק מן השאלות הן השאלות שלהלן:– האם הגעתי לתקרת

קרא עוד »

שגיאות נפוצות בתלוש השכר

בפעם האחרונה עסקנו בוותק בהוראה כאחת הטעויות הנפוצות בתלוש השכר.היום נעסוק בטעויות נפוצות אחרות, טעות נפוצה נוספת היא הפרשות לקרן פנסיה.טעות זו יכולה לנבוע ממעבר

קרא עוד »
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן