פרישה מוקדמת

בייעוץ לעובד השוקל פרישה מוקדמת תיבחן המשמעות הכלכלית של כל שנת עבודה נוספת אל מול הזכויות הפנסיונית הקימות לעובד היום.
כן תיבחן אפשרות לתעסוקה חלופית ויוסברו הצעדים שיש לנקוט בהם כדי שהפרישה תאושר

מורה אשר שוקל לפרוש פרישה מוקדמת מהמערכת חשוב שיגיע לייעוץ שבמהלכו תיבחן התוספת שתתקבל מכל שנת עבודה נוספת עד גיל הפרישה
אם ימשיך לעבוד לצד תמונת המצב העדכנית של הזכויות הפנסיוניות העומדות לרשותו עם יעזוב היום. לצד החישובים האלה תילקחנה בחשבון אפשרויות לתעסוקה חלופית.
במהלך הייעוץ לפרישה ניתן גם ייעוץ באשר לצעדים אותם צריך העובד לנקוט על מנת שבכלל יאפשרו לו פרישה מוקדמת.
העובד מקבל הנחיות באשר לגופים אליהם עליו לפנות, למסמכים אותם יש למלא ולמכתבים אותם יש לכתוב.

עבודתו של גמלאי לאחר היציאה לפנסיה
יעוץ לפרישה מתייחס גם למעמדו של גמלאי בעבודה אחרי הפרישה, ולזכויות אותן הוא יכול לקבל וצריך לדרוש
על מנת שלא להיקלע למצבים מביכים שסיכון כלכלי בצידם יש לדעת מה מותר ומה אסור בטרם מקבלים החלטה היכן וכמה לעבוד אחרי הפרישה.

עובדים רבים רוצים לפרוש מעבודה ולהמשיך לעבוד אצל אותו מעסיק או אצל מעסיק אחר. יש כאלה הפורשים ממקום אחד וממשיכים לעבוד כעובדים מן המניין במקום עבודה נוסף.
יש כאלה הרוצים להשלים הכנסה על מנת שלא לפגוע ברמת החיים לה הורגלו בעקבות הפרישה מהעבודה, ויש כאלה שפותחים בקריירה שונה לחלוטין. קריירה שונה לחלוטין יכולה להיות קריירה חדשה או קריירה שכבר החלה במקביל, במהלך תקופת העבודה.
האוצר מטיל הגבלות על מי שפרשו פרישה מוקדמת. ההגבלות יכולות להיות על המשך ההשתכרות, או כאלה הקשורות בגיל הפורש, או במקום עבודתו אחר הפרישה.
חריגה מן המותר מאפשרת לאוצר לעיתים לקצץ חלק מהפנסיה, או במקרים אחרים מחייבת את החזר מענקי פרישה או מהווה פגיעה בזכות לפדיון ימי מחלה.
במקרים קיצוניים יכול האוצר להפסיק את ההעסקה או אפילו את הגמלה. יש מקרים בהם להמשך העבודה השלכות על המיסוי של מענקי הפרישה.
על מנת שלא להיקלע למצבים מביכים שסיכון כלכלי בצידם יש לדעת מה מותר ומה אסור בטרם מקבלים החלטה היכן וכמה לעבוד אחרי הפרישה.
לעיתים ידיעת הגבלות התעסוקה תגרום לדחיית הפרישה למועד מאוחר יותר.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן