שגיאות נפוצות בתלושי השכר לבעלי וותק

רק לאחרונה היה לי הכבוד לבדוק תלושי שכר בבי”ס גדול בארץ. אינני נוהגת לעשות זאת אבל הפעם נעניתי לבקשה שלא יכולתי לסרב לה.
כפי שציפיתי מצאתי בתלושים שגיאות מאוד נפוצות. רוב השגיאות אינן בהכרח באשמת המעסיק.
המעסיק אמנם לא טורח לעשות בדיקה מדוקדקת לגבי כל מורה הנכנס בשעריו, וזה לא פותר אותו לחלוטין מאחריות. העובד מאידך לא טורח לברר את זכויותיו בדרך כלל מתוך אמון במערכת.
רוב השגיאות נובעות מדיווח לא נכון של נתונים.
הטעות הנפוצה ביותר היא טעות בחישוב הוותק.
להלן אעמוד על שגיאות בנושא הוותק בלבד.
על המורה להמציא כל אישור על וותק קודם. אלא שהמורה בדרך כלל אינו יודע איזה וותק יוכל להיחשב לו במסגרת עבודתו.
דוגמה אחת כזו היא וותק של מורה לאזרחות שהיתה בעברה עורכת דין. הקשר בין מקצוע עריכת הדין לבין הוראת האזרחות הוא על פניו ברור. למשרד החינוך לקח רב כדי להנפיק אישור וותק למורה כזו. מורה רגיל אינו חשוף לתקדימים כאלה והם גם אינם מופיעים בתקנות שירות עובדי הוראה בצורה מפורשת. דוגמה אחרת היא מאמן נבחרות שהפך לימים להיות מורה לחינוך גופני. כאן הקשר הוא ברור, אך שוב, לא מופיע בתקנות מפורשות.
יש אין סוף דוגמאות נוספות לגבי עובדי היי טק שעברו להוראת מתמטיקה, ערביסטים שעסקו בתרגום או האזנה והפכו מורים לערבית, מורים שעסקו טרם עבודתם בהוראה בהדרכה ופיקוד בצבא ועוד ועוד.
יש לזכור שלוותק תפקיד רציני ביותר בקידום שכר המורה. מורה שאינו יודע להשיג את האישורים המתאימים לא יזכה בוותק שהוא זכאי לו בזכות ולא בחסד.
לוותק בהוראה מתווסף הוותק הצבאי כרכיב שכר. אין ספור מורים לא שמים לב לכך ולא מנפיקים אישורים בגין הוותק הצבאי. שירות לאומי נחשב כוותק צבאי וגם כאן יש כשלים ניכרים בהגשת האישורים המתאימים.

לעיתים מגיש מורה מסמכים לקבלת אישור לוותק. בתשובה ממשרד החינוך הוא מקבל תשובה שלילית. לתשובה השלילית לא מתלווה הסבר לסיבת שלילת הוותק. כל מה שחסר במקרים מסוימים הוא ציון התאריך, התפקיד, או היקף המשרה אבל זה לא נאמר. המורה שקיבלת תשובה שלילית מניח שהתשובה נכונה ואינו מנסה להנפיק אישור חדש שיאפשר את אישור הוותק.
מורה השוהה בשבתון זכאי לוותק הוראה בגין שנת השבתון, אם השלים חובותיו בשנת השבתון מבחינת חובות הלימוד. המורה מקבל על כך הודעה והוא מתבקש להפנות את האישור למעסיק או למשרד החינוך. חלק גדול מהמורים אינו קורא הוראות ואינו מבצע פעולה פשוטה זו. לעיתים מתגלה ערב הפרישה ששנות שבתון לא הוכרו לוותק ואף חמור מזה. אם המורה הוא עובד המבוטח בפנסיה תקציבית שנה כזו לא תזכה אותו בפנסיה.
הדברים החשוב ביותר שצריך כל עובד הוראה לזכור הוא:
על המורה להגיש כל מסמך אפשרי בדבר העסקה קודמת. בין אם מדובר בהוראה, בהדרכה, בריכוז חינוכי, בעבודה חינוכית או בעבודה במקצוע אותו הוא מלמד.
יש להגיש את האישור לפי שנ”ל, לפי היקף משרה באחוזים, לפי תאור תפקיד מדויק.
במעבר בין מקומות עבודה יש תמיד לעבור דרך משרד החינוך ולהמציא אישור חדש על דרגה וותק וגמולים.
אם עבד מורה במהלך שנת עבודה ביותר ממקום עבודה אחד, ובאף מקום לא היה היקף המשרה מספק לצורך קידום בוותק, עליו לקבל אישור מכל מקום בנפרד ולהעבירו למשרד החינוך על מנת שזה יאשר וותק בגין שנה זו.
אם עבוד מורה במהלך שנת חל”ת במקום עבודה שיכול לזכות אותו בוותק, עליו להמציא אישור מתאים למשרד החינוך כדי שזה יאשר את הוותק.
אם היה המורה בשנת שבתון עליו להמציא אישור זכאות לוותק בגין שנת השבתון.
על מורה לבדוק מידי שנה בתלוש ספטמבר את קידום הוותק בגין מעבר משנה לשנה.
כשמעביד עובר לעבוד עם חברת מחשוב חדשה יש לבדוק שכל הנתונים הועברו מהחברה הקודמת לחברה הנוכחית.

הערה למנהלים:
מנהלים רבים מנערים חוצנם מנושא השכר של המורים.
הם לא רואים בכך את תפקידם. אכן אין זה תפקידם המוגדר.
יחד עם זאת מנהל רוצה בעובדים מרוצים. כיוון שהוא מודע למערכת שכר מסורבלת הן במשרד החינוך והן אצל מעבידים אחרים, טוב יעשה אם מידי פעם יסב את תשומת ליבם של המורים לנושאים כאלה ואחרים במבנה תלוש השכר שלהם.
בדרך זו יצטייר בעיני המורים כמנהל נאור הדואג לזכויותיהם. אין דבר חשוב מזה לאקלים בית הספר. נהוג לדבר על אקלים ביה”ס בפראזות גבוהות, כאשר מחווה קטנה של תשומת לב יכולה לעשות את כל השינוי.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן