שגיאות נפוצות בתלוש השכר

בפעם האחרונה עסקנו בוותק בהוראה כאחת הטעויות הנפוצות בתלוש השכר.
היום נעסוק בטעויות נפוצות אחרות, טעות נפוצה נוספת היא הפרשות לקרן פנסיה.
טעות זו יכולה לנבוע ממעבר בין מעבידים. עובד שעובר ממעביד למעביד צריך לדאוג לכך שההפרשות לפנסיה תהינה העברות לאותה קרן פנסיה אליה הפריש דרך המעסיק הקודם. אם העובד בוחר לעבור לקרן אחרת, טוב יעשה אם יעביר את כל הזכויות שלו מהקרנות הקודמות שבהן צבר זכויות אל הקרן החדשה אליה הצטרף.

מקרים של מעבר משרות המדינה (משרד החינוך) לבעלות או ההפך מבעלות למשרד החינוך צופנים בחובם נזקים אפשריים אחרים. אין קשר בין פנסיה תקציבית שיש למורה, שהתחיל לעבוד במשרד החינוך לפני שנת 2002, לבין הפנסיות החדשות הקיימות מ- 1995. אין אפשרות לחבר את הפנסיות הללו. על כן אם ביצוע המעבר יש לתת את הדעת לנזק שעשוי להיגרם לעובר מתכנית אחת לשניה. אין בדברים אלה, בשום אופן, לגרום לעובד לא לקבל החלטה בדבר מעברים בתוך המערכת אבל כן יש בהם כדי להזהיר, בפני לקיחת סיכונים לא מודעים. מותר לקבל החלטות בעלות סיכון ובלבד שאנחנו יודעים את מחיר ההחלטות. כיוון שרוב האנשים עושים צעדים כאלה בלי להתייעץ הנזק, שיכול להיות בלתי הפיך, מתגלה להם רק לאחר מספר שנים, כאשר אי אפשר לבצע יותר תיקונים.
כמובן שיש להקפיד על כך ששני המעבידים יעבירו כספים לאותה קרן פנסיה אלא אם כן מדובר בעבודה כמבוטח בפנסיה תקציבית ובקרן צוברת חדשה במקביל. במקרה כזה אי אפשר לעשות זאת וגם לא תמיד כדאי.
טעות נפוצה היא הפרשות לקרן השתלמות
למורים רבים, ולפי סטטיטסטיקה לשליש מהמורים אין קרן השתלמות.
אחת הטעויות הנפוצות היא כמובן חוסר המודעות לכך שעל המורה מוטלת אחריות להצטרף לקרן השתלמות. הוא איננו יכול להמתין לכך שהמעביד יעשה זאת עבורו.

טעות יותר נפוצה היא מעבר למקום עבודה אחר מבלי להודיע לקרן ההשתלמות על שינוי המעביד. אם לא מתקיימת הודעה בדבר השינוי הזה לקרן ההשתלמות הקרן לא גובה כספים מן המעביד. לעיתים מתגלה לאחר שנים שהחברות בקרן ההשתלמות הופסקה עם המעבר למקום העבודה החדש. אותה טעות קיימת גם עם תחילת עבודה אצל מעביד נוסף. יש להוסיף מעביד נוסף לקרן ההשתלמות, על ידי הודעה לקרן על הוספת מעביד.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן