שנת שבתון וקרן השתלמות

למורים יש זכות לצבור זכויות בקרן השתלמות מרגע שהם מצטרפים למעגל העבודה כעובדים בתקן בהיקף של שליש משרה ומעלה.
קרן ההשתלמות של המורים מאפשרת למורים יציאה לשבתון או לחילופין בתנאים מסויימים משיכת הכספים.
יש מקום לקבל יעוץ באשר לכדאיות יציאה לשבתון, למועד בו כדאי לממש שבתון ובאילו מקרים לא כדאי לעשות כן ועדיף למשוך את הכספים שבקרן.
יש מקום לקבל יעוץ באשר לניצול שני חצאי שבתון ברציפות או לסירוגין.
המועד הנכון לקבל יעוץ בתחום זה הוא ערב היציאה לשבתון על מנת לקבל החלטה שקולה ו/או במהלך שנת השבתון על מנת לוודא שכל הזכויות להן זכאי המורה אכן ממומשות.

הנושאים שיבדקו במועד זה במסגר הייעוץ הם:
■ יש צורך לבדוק את מענק ההשתלמות החודשי המועבר על ידי הבנק על פי רכיבי שכר והיקף משרה ממוצע.
■ יש לבדוק את הכדאיות ואת האפשרות של עבודה נוספת במהלך שנת שבתון.
■ יש לבחון כיצד לבחור את ההשתלמויות המתאימות ביותר לצרכים האישיים שלכם בהתאמה לדרישות של המערכת, הנגישות למוסד ההשתלמות, מצב משפחתי ותכנון מושכל של תכני הלימוד במהלך שנת ההשתלמות.
■ יש לבדוק פתיחת אפשרויות ניצול שנת השבתון לפתיחת אופציות תעסוקתיות חדשות לתקופה שלאחר השבתון. מדובר בשינויים כמ: שינויי תפקיד, מקצועות הוראה או אפילו הסבה מקצועית.
■ יש לבדוק את האפשרויות ליהנות מהחזרי מס.
■ יש לבדוק את הדרך למקסם את הניצול המרבי של ההשתתפות בשכר הלימוד במהלך שנת השבתון.
■ יש מקום לקבל יעוץ מידי עקב כל שינוי במצב האישי והמשפחתי במהלך שנת שבתון, במקרים כמו מחלה, תאונה או לחלופין הריון ולידה.
■ יעוץ חשוב גם בכל הנוגע למימוש מלוא זכויותיכם במקום העבודה לאחר שנת השבתון. חשוב לדעת מהן החובות של המעביד בעת החזרה משנת השבתון כמו גם חובותיכם כלפיו.
■ ניצול הייעוץ לבדיקה מקפת של מימוש זכויותיכם בשנות עבודתכם. כידוע אם לא שולמו לכם כל הכספים המגיעים לכם ניתן לתבוע תשלומים רטרואקטיביים עבור מקסימום שבע השנים האחרונות.
■ אם מגיעים לכם תשלומים רטרואקטיביים שאילו היו משולמים במועד, הייתה להם משמעות לגבי מענקי ההשתלמות שמשלמת הקרן, אין להתמהמה. יש להשלים את הבדיקה עד לסוף שנת השבתון. הקרן מסרבת לעדכן תשלומים אחרי תום השבתון.
■ הייעוץ אמור לחדד ולידע אתכם לגבי תחומי האחריות שלכם בכל הנוגע לקרן בשנת ההשלתמות.
■ קיימים נושאים פנסיוניים כבדי משקל החלים בעיקר על אנשים הממשיכים לעבוד בהיקף כלשהו במהלך השבתון ועל אנשים המנצלים שני חצאי שבתון.

כל אלה ועוד נושאים רבים אחרים ניתנים לבדיקה במהלך שנת השבתון.
כדאי לנצל שנה עמוסה פחות לצורך התחלה או המשך של ניהול תיק שירות, כזה שלא יכלול טעויות, שלא ניתן יהיה לתקנן בהמשך, ובמיוחד לפני הפרישה לגמלאות.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן