חופשה ללא תשלום- חל”ת

לחופשה ללא תשלום משמעות כלכלית ותעסוקתית עכשווית ועתידית כבדת משקל.
בייעוץ יינתנו הסברים לגבי הזכויות של העובד אך גם לגבי הסיכונים שהוא עומד בפניהם, וכן יוסברו צעדים נוספים שניתן לנקוט על מנת להגן באופן מלא או חלקי על הזכויות.

חופשה ללא תשלום היא דרך מקובלת לקחת פסק זמן מהעבודה לתקופה מסוימת תוך שמירה על האפשרות לחזור למקום העבודה בחלוף החופשה.
לחופשה ללא תשלום משמעות כלכלית ותעסוקתית עכשווית ועתידית כבדת משקל.
עובד היוצא לחופשה ללא תשלום צריך לתת את הדעת לרמת המחויבות של המעסיק כלפיו במקרה של חזרה לעבודה,
משך הזמן שהוא יכול לקבל בו אישור חל”ת, ואיך להגן על הזכויות שלו בעיקר הפנסיוניות על מנת שלא תפגענה גם מבחינת קצבה עתידית וגם למקרה של אבדן כושר עבודה ושארים.

בייעוץ יינתנו הסברים לגבי הזכויות של העובד אך גם לגבי הסיכונים שהוא עומד בפניהם, וכן יוסברו צעדים נוספים שניתן לנקוט על מנת להגן באופן מלא או חלקי על הזכויות.
בנוסף תינתן הדעת לשילוב האפשרי בין הזכויות שיש לעובד בגין מקום העבודה ממנו יצא לחל”ת לבין מקום עבודה חלופי שבו הוא עובד במהלך החל”ת במידה ויש כזה.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן